OM OSS

Slottsskogsobservatoriet grundades 1929 i det då ganska kala Slottsskogen med sina ljungklädda kullar med fri sikt mot både Sahlgrenska, Änggårdsbergen och ända ut mot Frölunda och Nya varvet.

Redan 1918 kom förslaget till Slottsskogens styrelse att:

“…På någon plats inom Slottsskogen med fri utsigt åt söder och som
passeras af de promenerande t.ex. vid den s.k. Prippska villan
stjernklara aftnar uppställa en astronomisk tub, för att för all-
mänheten visa, huru månen och stjernehimlen te sig vid 100 till
300 gångers förstoring.”

Det som byggdes var en trästuga utan uppvärmning. Med endast en paviljong huserande en teleskoppelare. Husets tak låg på räls så att det kunde dras av vid vackert väder.

Visningarna hölls av eldsjälar till föreståndare som tillsammans med villiga medhjälpare höll dessa visningar för en uppskattande allmänhet. Det första observatoriet sköttes om av föreståndarna:

Otto M Holmberg 1929 – 1944
O Svantesson 1947–1949
I Magnusson 1949–1963
Björn Hedvall 1964–1986[5]

Den sistnämnda, Björn Hedvall, tillsammans med Claes Göran Carlsson var upphovet till det nya observatorium som står där idag.

Det var först 1985 som det nya observatoriet fick “First Light” när det stod klart i den form det har idag. I och med den nya byggnaden har verksamheten varit ännu mer inriktad på folkbildning och skolundervisning. De nya lokalerna kom att möjliggöra visningar i alla väder.

Idag har vi en specialbyggnad särskilt ämnad för Astronomi. Med kontor och verkstad, fikarum för personalen, föreläsningssal och en utställningsdel för mulna kvällar. Dessutom kom Slottsskogsobservatoriet under lång tid att husera Göteborgs Astronomiska Klubb.

Detta sammarbete gav två mycket stora fördelar. 1. Klubbens bibliotek kom att finnas tillgängligt till alla visningsledare på observatoriet. 2. Klubben blev en naturlig inkörsport för många engagerade och pålästa nya visningsledare till observatoriet.

Föreståndare för det nya observatorit kom att bli:

Claes-Göran Carlsson 1986–2007
Gunnar Sporrong 2007–2013
Katja Lindblom 2014–2024

Många bekymmer återstår då underhållet av byggnaden är eftersatt. Dessutom växer det numera en skok nedanför observatoriet i Söder vilket skymmer bort låga himmesfenomen som planeterna under sommarmånaderna. Att återställa en del av Slottsskogen till sina forna dagar skulle underlätta detta rejält.

Men verksamheten fortskrider i den mån det är hanterbart under de förutsättningar som erbjuds.

Per aspera ad astra