insight_headerinsight_header

INSIGHT BRINGAR NYA INSIKTER

Av: Katja Lindblom

Måndagen den 26 november, strax före 21:00 svensk tid tog den nya marslandaren InSight mark på Mars, efter att ha varit på väg genom solsystemet i närmare sju månader och trots att landningen skedde smidigt och utan komplikationer var det för många på NASA en dramatisk händelse. Det är nämligen aldrig helt riskfritt att sätta ned en landare på en främmande himlakropp och ett i tiden närliggande exempel på hur fel det kan gå finner vi i landaren Schiaparelli EDM som i oktober 2016 kraschade på Mars yta som resultatet av ett datorproblem. 

Det går aldrig att hålla koll på en sond i exakt realitid eftersom kommunikationsfördröjningen ökar ju mer avlägsen sonden är från jorden så i fallet med InSight hade den redan hunnit landa innan startsekvenserna nådde NASAs kontrollcenter. Tom Hoffman, InSights projektledare på NASA JPL berättar om landningen: 

Vi inträdde i marsatmosfären med en hastighet på 19 800 kilometer i timmen och hela sekvensen från det till landningen tog endast sex och en halv minut. Under den korta tiden var InSight tvungen att självständigt och felfritt utföra dussintals operationer och alla indikationer visar på att det också var precis som den gjorde.”

I samband med atmosfärsinträdet kom InSight att bromsas av först atmosfärens friktion och sedan en fallskärm samt bromsraketer, som tillsammans gjorde att sondens hastighet strax innan landning hade minskat till endast 8 kilometer i timmen, vilket är så nära en mjuklandning man kan komma i sammanhanget. 16 minuter efter landningen hade allt damm som rörts upp lagt sig tillräckligt för att InSights solpaneler skulle kunna börja vecklas ut och efter ytterligare 16 minuter var proceduren slutförd. 

“Just eftersom att InSight är solcellsdriven är det väldigt viktigt att panelerna är operativa” förklarar Tom Hoffman. “Nu när panelerna förser landaren med energi kan vi påbörja allt det häftiga vetenskapliga arbetet; för första gången någonsin är vi på god väg att grundligt börja utreda vad som finns inuti Mars.”

134_MarsLandingSites_InSight134_MarsLandingSites_InSight

Bilden visar InSights läge i förhållande till andra landningsplatser. (NASA/JPL)

InSight befinner sig på en plats nära Mars ekvator som kallas för Elsyium Planitia och där kommer den under två års tid att utföra mätningar som förhoppningsvis kommer att lära oss mer om Mars och dess inre strukturer. Den kommer att använda sig av seismiska instrument (SEIS) som skall mäta rörelser och vibrationer i marken vid meteoritnedslag och utröna huruvida det förekommer någonting som “marsbävningar”. Detta kommer att öka förståelsen för planetens innandöme och i förlängningen förhoppningsvis även för hur stenplaneterna i vårt solsystem en gång bildades samt en gång för alla förklara vad som hände med Mars magnetfält. 
Ett radioinstrument (RISE) kommer att mäta rörelserna hos Mars nordpol rör sig i och med solens gravitationella påverkan av planeten, vilket kommer att ge ledtrådar rörande kärnans storlek och komposition och slutligen kommer termometern HP3, vilken kommer att borras ned med upp till 5 meters djup, att ta reda på hur mycket värme som sipprar ut ur planetens djupare innandöme. 

InSight kommer att börja samla in vetenskapliga data under den första veckan efter landningen men i början kommer man huvudsakligen att fokusera på att ställa in landarens instrument, bland annat en 180 centimeter lång robotarm med kamera så att även InSight, i likhet med exempelvis Curiosity, kan fotografera sina omgivningar.  

Hur länge vi kommer att få vänta på att ta del av InSights insamlade data återstår att se, men för den som vill följa uppdraget är det bara att hålla ögonen på NASAs officiella InSight-sidor.