hem_h_a_1ahem_h_a_1a

VÄLKOMMEN TILL SLOTTSSKOGSOBSERVATORIET

Välkomna till Slottsskogsobservatoriet i Göteborg, Sveriges enda folkobservatorium.
Hos oss blir du guidad genom stjärnhimlen och får veta mer om det vidsträckta universum som vi alla är en del av.

AKTUELLT: 

 

GOTT NYTT 2021!

Alltjämt håller pamndemin fortfarande Sverige såväl som resten av världen i sitt grepp, men trots detta hade vi på Slottsskogsobservatoriet en riktigt aktiv höst- och vintersäsong 2020 på grund av vår uppsökande verksamhet där vi besökte de skolor som på grund av restriktioner inte kunde komma till oss. Mellan september och december höll vi nästan lika många lektioner som vi normalt gör under ett helt läsår och efterfrågan har bevisat att en pandemi inte minskar intresset för eller behovet av astronomisk undervisning. Tack vare den uppsökande verksamheten har vi även kunnat nå ut till fler skolor som, på grund av långa avstånd och krånglig logistik, vanligtvis inte tar sig till observatoriet. Allt detta blev möjligt på grund av samarbetet med Göteborgs Grundskoleförvaltning och en donation från Stiftelsen Wilhelm Röhss Donationsfond. Vi såväl som de är mycket nöjda med samarbetet och hoppas att det kommer att kunna fortsätta detta år. 

På grund av att våra lektioner har visat sig vara så pass populära, har vi beslutat att fortsätta med den uppsökande verksamheten även under VT 2021. Den enda skillnaden är att lektionsbokningen numera sker direkt på vår hemsida. Här finner ni all information om våra lektioner samt länkar till vår bokningssida

Dessvärre håller observatoriet fortsatt stängt på grund av de På grund av de  rekommendationer angående Covid19 som utfärdades i slutet av oktober 2020. Dock finns det möjlighet för familjer att boka privata visningar. Vid frågor om detta, kontakta oss på slottsskogsobservatoriet@gmail.com.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Slottsskogsobservatoriet verkar för att öka, stimulera och utveckla allmänhetens, men framför allts barns och ungdomars, intresse för naturvetenskap, miljö och teknik oavsett social eller kulturell tillhörighet. 

Rymd och miljö hör ihop och i en värld där rymden alltmer blir till en del av vår naturliga vardag, ökar medvetenheten om vårt kringliggande kosmos och om hur vår egen planet hänger ihop med det hela. Med spännande guidade visningar av stjärnhimlen genom våra teleskop; inspirerande lektioner, föreläsningar och specialevenemang tar vi tag i målgruppernas intresse och nyfikenhet redan på ett tidigt stadium.

Vi strävar efter att finnas till för alla som är intresserade av de ämnen vi förmedlar och bedriver därför även verksamhet utanför observatoriets väggar. När besökaren själv inte kan komma till oss, besöker vi istället dem. 

Sverige har på senare år blivit mer framträdande inom forskning, rymdfart och teknik och genom vår verksamhet bidrar vi till att säkra tillgången på framtidens naturvetare och ingenjörer, men det finns fortfarande mycket mer som vi kan göra. Vår verksamhet är unik i Sverige, men för att kunna utveckla den behöver vi fler samarbetspartners som kan stödja och underlätta vårt arbete.

Vill du samarbeta med oss? Hör då av dig till oss på slottsskogsobservatoriet@gmail.com eller 0739-086261

Vi samarbetar med Chalmers Tekniska Högskola och Onsala Rymdobservatorium.
 


 

[unex_ce_button id="column_content_r4aku69p8" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#000000" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="" button_border_radius="2px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#2192d3" button_border_hover_color="" button_link=" http://slottsskogsobservatoriet.se/wordpress/tider-och-priser/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]TIDER & PRISER[/ce_button]

SLOTTSSKOGSOBSERVATORIET

GÖTEBORG


Björn Hedvalls Stig, Slottsskogen, Göteborg
 slottsskogsobservatoriet@gmail.com
0739-086261 (mån-fre 15:00 - 17:00)