hem_h_a_1ahem_h_a_1a

VÄLKOMMEN TILL SLOTTSSKOGSOBSERVATORIET

Välkomna till Slottsskogsobservatoriet i Göteborg, Sveriges enda folkobservatorium.
Hos oss blir du guidad genom stjärnhimlen och får veta mer om det vidsträckta universum som vi alla är en del av.

AKTUELLT: 

 

ASTRONOMINS DAG OCH NATT 2021

Under Astronomins Dag och Natt 2021 kommer Slottsskogsobservatoriet att hålla kvällsöppet den 25/9 på temat “Steget ut I Rymden” och du kommer att få möjlighet till att såväl ta del av vilka steg som mänskligheten kan komma till att ta härnäst, som att få reda på hur du själv kan hjälpa mänskligheten vidare ut I rymden. 

På grund av den fortgående pandemiska situationen måste vi dock begränsa deltagarantalet till 30, för att det skall vara möjligt att hålla avstånd och undvika trängsel. Därför tillämpar vi i år digitalt förköp av biljetter. Skaffa din biljett här!

Vänligen observera att årskort inte gäller vid detta specialevenemang, då vi måste kunna reglera besökarantalet. 

Program:

17:30 - Insläpp

18:00 – Att resa till rymden – är vi framme snart? 
Ända sedan slutet av 1950-talet har vi utforskat den närliggande rymden genom bemannade, men i än högre grad obemannade, expeditioner men kommer vi någonsin att skunna skicka människor längre bort än till månen? Vilka är problemen vi står inför och hur skulle vi kunna lösa dem? Katja Lindblom berättar om utforskning av solsystemet som den ser ut idag, hur den kan komma att te sig i framtiden samt vad vi kan få reda på genom fortsatt utforskning av vårt närmaste kosmiska grannskap.
Föredraget hålls på svenska.

19:00 – Citizen Science for star enthusiasts 
Even if it's cloudy and you can't see the stars, you can still get involved in real science. There are many public projects which invite people to map light pollution, classify galaxies, track meteors, or help find exoplanets. You don't need to be a science expert! Alice Sheppard will tell you the story of Galaxy Zoo, in which a robotic telescope brought the universe to thousands of people. She will alsoshow you some examples of astronomical citizen science and you will be able to try some projects for yourself.
The lecture will be held in English.

Medborgarforskning för stjärnentusiaster
Även om det är mulet och du inte kan se några stjärnor, kan du fortfarande engagera dig I riktig forskning. Det finns många offentliga projekt som bjuder in allmänheten till att kartlägga ljusföroreningar, klassificera galaxer, spåra meteorer eller hjälpa till med att finna exoplaneter. Du behöver inte vara en expert! Alice Sheppard berättar om Galaxy Zoo, genom vilket ett fjärrstyrt teleskop har fört universum till tusentals människor. Hon kommer även att visa några exempel på astronomisk medborgarforskning som du själv kan få prova på.
Föredraget hålls på engelska.

20:00 - Quiz
Kort quiz för den som vill testa sina rymdkunskaper.

21:00 - Stjärnhimmelsvisning
Endast i mån av klart väder. 

Löpande under kvällen:
Aktiviteter för barn. Mer information kommer att läggas upp här längre fram.

Kontaktinformation:
E-post: slottsskogsobservatoriet@gmail.com
Telefon: 0739-086261 (15:00 – 17:00 mån-torsd)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Slottsskogsobservatoriet verkar för att öka, stimulera och utveckla allmänhetens, men framför allts barns och ungdomars, intresse för naturvetenskap, miljö och teknik oavsett social eller kulturell tillhörighet. 

Rymd och miljö hör ihop och i en värld där rymden alltmer blir till en del av vår naturliga vardag, ökar medvetenheten om vårt kringliggande kosmos och om hur vår egen planet hänger ihop med det hela. Med spännande guidade visningar av stjärnhimlen genom våra teleskop; inspirerande lektioner, föreläsningar och specialevenemang tar vi tag i målgruppernas intresse och nyfikenhet redan på ett tidigt stadium.

Vi strävar efter att finnas till för alla som är intresserade av de ämnen vi förmedlar och bedriver därför även verksamhet utanför observatoriets väggar. När besökaren själv inte kan komma till oss, besöker vi istället dem. 

Sverige har på senare år blivit mer framträdande inom forskning, rymdfart och teknik och genom vår verksamhet bidrar vi till att säkra tillgången på framtidens naturvetare och ingenjörer, men det finns fortfarande mycket mer som vi kan göra. Vår verksamhet är unik i Sverige, men för att kunna utveckla den behöver vi fler samarbetspartners som kan stödja och underlätta vårt arbete.

Vill du samarbeta med oss? Hör då av dig till oss på slottsskogsobservatoriet@gmail.com eller 0739-086261

Vi samarbetar med Chalmers Tekniska Högskola och Onsala Rymdobservatorium.
 


 

[unex_ce_button id="column_content_r4aku69p8" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#000000" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="" button_border_radius="2px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#2192d3" button_border_hover_color="" button_link=" http://slottsskogsobservatoriet.se/wordpress/tider-och-priser/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]TIDER & PRISER[/ce_button]

SLOTTSSKOGSOBSERVATORIET

GÖTEBORG


Björn Hedvalls Stig, Slottsskogen, Göteborg
 slottsskogsobservatoriet@gmail.com
0739-086261 (mån-fre 15:00 - 17:00)