hem_h_a_1ahem_h_a_1a

VÄLKOMMEN TILL SLOTTSSKOGSOBSERVATORIET

Välkomna till Slottsskogsobservatoriet i Göteborg, Sveriges enda folkobservatorium.
Hos oss blir du guidad genom stjärnhimlen och får veta mer om det vidsträckta universum som vi alla är en del av.

AKTUELLT: 

 

SLOTTSSKOGSOBSERVATORIET STÄNGER

Tills vidare kommer Slottsskogsobservatoriets verksamhet att ligga nere. Vi kommer inte att tillhandahålla vare sig lektioner eller visningar eller någonting annat som normalt ingår i vårt utbud. Anledningen därtill är den långtida kampen mot observatoriets dåliga ekonomi - någonting som har varit ett stort problem i över två decennier, men som få berörda externa aktörer har velat uppmärksamma.
Det går inte att utveckla, eller knappt ens driva en verksamhet om det inte finns någon marginal för framförhållning och eftersom observatoriets marginal genom åren har blivit stadigt reducerad till att nu inte omfatta mer än ett halvår åt gången har styrelsen nu fattat det enda logiska beslutet, nämligen att hålla Slottsskogsobservatoriet stängt tills vidare. 

Målsättningen är att under hösten och vintern 2018 finna en långsiktig och hållbar lösning på de finansiella problemen. I den mån detta lyckas, kommer observatoriet återigen att slå upp portarna efter årskiftet. Om inte, kommer Sverige att bli av med sitt enda folkobservatorium. 

Här kan du ta del av det pressmeddelande som skickats ut till olika medier. 

 

 

 

 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Slottsskogsobservatoriet verkar för att öka, stimulera och utveckla allmänhetens, men framför allts barns och ungdomars, intresse för naturvetenskap, miljö och teknik oavsett social eller kulturell tillhörighet. 

Rymd och miljö hör ihop och i en värld där rymden alltmer blir till en del av vår naturliga vardag, ökar medvetenheten om vårt kringliggande kosmos och om hur vår egen planet hänger ihop med det hela. Med spännande guidade visningar av stjärnhimlen genom våra teleskop; inspirerande lektioner, föreläsningar och specialevenemang tar vi tag i målgruppernas intresse och nyfikenhet redan på ett tidigt stadium.

Vi strävar efter att finnas till för alla som är intresserade av de ämnen vi förmedlar och bedriver därför även verksamhet utanför observatoriets väggar. När besökaren själv inte kan komma till oss, besöker vi istället dem. 

Sverige har på senare år blivit mer framträdande inom forskning, rymdfart och teknik och genom vår verksamhet bidrar vi till att säkra tillgången på framtidens naturvetare och ingenjörer, men det finns fortfarande mycket mer som vi kan göra. Vår verksamhet är unik i Sverige, men för att kunna utveckla den behöver vi fler samarbetspartners som kan stödja och underlätta vårt arbete.

Idag samarbetar vi med:
Folkuniversitet, Göteborgs Stads Kulturförvaltning, Riksbyggen, Stena FastigheterTornet och Minicards
Vill du vara med? Hör då av dig till oss på slottsskogsobservatoriet@gmail.com eller 0739-086261
 


 

[unex_ce_button id="column_content_r4aku69p8" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#000000" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="" button_border_radius="2px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#2192d3" button_border_hover_color="" button_link=" http://slottsskogsobservatoriet.se/wordpress/tider-och-priser/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]TIDER & PRISER[/ce_button]

SLOTTSSKOGSOBSERVATORIET

GÖTEBORG


Björn Hedvalls Stig, Slottsskogen, Göteborg
 slottsskogsobservatoriet@gmail.com
0739-086261 (mån-fre 15:00 - 17:00)