Slottspod

Slottsskogsobservatoriets podradiosändning

Stjärnhimlen under
september månad.

Nu kommer mörkret åter och stjärnvisningssäsongen startar på Slottsskogsobservatoriet. Nu väntar nästan åtta månader med stjärnhimmelsvisningar. På himlen har Perseiderna passerat. Nu har vi en ny gäst på kvällshimlen, nämligen Jupiter som kommer följa oss troget i flera månader framöver.
Månadens stjärna: Algol eller demonstjärnan

Detta är en av de första nedtecknade variablerna. Den är en s.k. förmörkelsevariabel. Vad som händer är att när den svalare stjärnan passerar framför den hetare så blockeras en del av dennes ljus och vi ser det som om stjärnan blir ljussvagare. Algol är i själva verket ett trippestjärnesystem med Beta Persei A, B och C. Beta PerseiA förmörkas regelbundet av Beta Persei B. Algols magnitud minskar då från stabila 2,1 ner till 3,4. Detta händer med två dygn, 20 timmar och 49 minuters mellanrum. Den partiella förmörkelsen varar sedan i c:a 10 timmar. A och B ligger 0,062 astronomiska enheter från varandra med C på ett behörigt avstånd på 2,69 AE. Algolsystemet ligger 92,8 ljusår ifrån oss men har varit så nära som 9,8 ljusår bort för 7,3 miljoner år sedan. Då lös den med magnituden -2,5, d.v.s. betydligt starkare än Sirius. Namnet Algol kommer från arabiskans ra’s al-ghul som betyder trollets huvud..

Solsystemet i september
Månen är i sista kvarteret den 1 september 19.24.
Nymånen infaller den 8 september 12.30.
Månen är i första kvarteret 15 september 07.50.
Den är åter full 23 september 11.19.

Planeterna
Merkurius ligger som längst till höger d.v.s. väster om Solen 19 september, med 18 grader från Solen och går att se i gryningen några dagar kring detta datum. En fältkikare är ett bra instrument för att hitta den. Men om du tittar efter Solen gått upp så akta så du inte får in den i synfältet!

Venus ligger fortfarande över 40 grader öster om Solen men p.g.a. den olyckliga vinkeln kommer den att gå ner i det närmaste samtidigt med Solen och inte gå att se efter solnedgången.

Mars Ligger vid solnedgången först tre grader sedan så mycket som sex grader ovanför till höger om Venus. Men detta räcker inte för att göra den synlig eftersom den går ner nästan samtidigt med Solen.

Jupiter går den 1’e upp i öster kl. 20.40 för att i slutet av månaden gå upp redan 18.40. C:a två timmar efter uppgången gör den sig fint i teleskop eller fältkikare.

Saturnus ligger mitt emellan Solen och Venus i början av månaden för att i slutet ha glidit in helt bakom Solen. Den går inte att observera under månaden.

Uranus ligger fortsatt nära Jupiter, bara en grad och 45 bågminuter åt väster i rektansention och är således lätt att leskopet kan du leta efter en liten blå liten kula. I kikaren efter en liten ljussvak stjärna som borde gå att se för blotta ögat från en mörk himmel.


Andra händelser denna månad
11 september Venus occulteras av Månen om du befinner dig i södra Afrika.
12 september 40 år sedan Luna 16 en Sovjetisk sond som hämtade hem mångrus.
14 september Asteroid Flora i opposition, d.v.s. i princip bästa tillfället att observera den.
Magnitud 8,2.
14 september John Dobsons 95 födelsedag. (Uppfinnaren av Dobsonteleskopet, billigt, hembyggt och hemslipat.)
16 september Asteroid Laetitia i opposition, magnitud 9,1.
19 september Merkurius I största östliga elongation. (Längst från Solen alltså.)
21 september Jupieter i opposition.
21 september Uranus i opposition.
23 september Jorden når höstdagjämningspunkten (05.09 lokal tid).
24 september Cassinisonden kör förbi Titan.
28 september Asteroid Hebe i opposition, magnitud 7,7.

Missa inte månadens händelser tillsammans med Slottsskogsobservatoriet.

Marsföredrag med Göteborgs Geologiska Förening på Naturhistoriska

Solstormar och cykler med docent Henrik Lundstedt

Läs mer på öppettidersidan ovan.


Stjärnhimlen under september månad, från Göteborg. 21.00 i mitten av september. I de flesta fall är denna karta giltig i större delen av Sverige.
Tack: Stellarium. Ett av många trevliga planetarieprogram på marknaden.